skip to Main Content
094 343 9922 askoi.asvn@gmail.com
Cá Koi Bơi Chúi đầu Xuống: Nguyên Nhân Và Cách điều Trị

Cá koi bơi chúi đầu xuống: Nguyên nhân và cách điều trị

Nếu bạn đang gặp vấn đề cá koi bơi chúi đầu xuống dưới, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách xử lý tình trạng này dưới đây. Tôi không phải chuyên gia, tôi chỉ là người đã nuôi cá koi hơn 1 năm, cũng đã để mất vài em cá đẹp. Do vậy, tôi chỉ chia sẻ kiến thức thực tế mà tôi đã thực hiện và thành công với mọi người mà thôi. Những bạn mới bắt đầu nuôi cá koi hay đang loay hoay tìm cách cứu cá của mình.

Back To Top