skip to Main Content
094 343 9922 askoi.asvn@gmail.com
Hồ koi 180m3 mang đến không gian xanh tự nhiên
Hồ koi 180m3 mang đến không gian xanh tự nhiên
Hồ koi 180m3 mang đến không gian xanh tự nhiên
Cảnh quan tự nhiên hồ Koi 180m3
Cảnh quan tự nhiên hồ Koi 180m3
Cảnh quan thơ mộng hồ Koi 180m3
Cảnh quan thơ mộng hồ Koi 180m3
Hồ koi 180m3 khi hoàn thành
Hồ koi 180m3 khi hoàn thành
Giai đoạn xử lý nước hồ koi 180m3
Giai đoạn xử lý nước hồ koi 180m3
Thi công đường nước hồ koi 180m3
Thi công đường nước hồ koi 180m3
Hồ 180m3 được hoàn thiện tuyệt đẹp
Hồ 180m3 được hoàn thiện tuyệt đẹp
Hồ koi 180m3 giai đoạn đầu
Hồ koi 180m3 giai đoạn đầu
Hồ koi 180m3 mang đến không gian xanh tự nhiênCảnh quan tự nhiên hồ Koi 180m3Cảnh quan thơ mộng hồ Koi 180m3Hồ koi 180m3 khi hoàn thànhGiai đoạn xử lý nước hồ koi 180m3Thi công đường nước hồ koi 180m3Hồ 180m3 được hoàn thiện tuyệt đẹpHồ koi 180m3 giai đoạn đầu

Hồ Koi cỡ Trung 180m3 Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây

Last Updated on 12/09 by Askoi

Vị trí: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Hoàn thành: Tháng 7/2019

Đặc điểm chính: Hồ xây dựng theo ngôn ngữ trang trí đơn giản, đá tự nhiên khai thác tại Hòa Bình bo quanh thành hồ, xen lẫn cây bụi 1 vài cây lớn điểm nhấn.  Hồ sâu kỹ thuật 1,5m. Hệ thống lọc sử dụng hệ lọc truyền thống chiếm 1/3 thể tích hồ. Bơm tạo luồng dòng chảy công suất lớn từ 35m3, 45m3/1h.

Back To Top