skip to Main Content
094 343 9922 askoi.asvn@gmail.com
Bản vẽ thiết kế hồ koi Nam Trung Yên
Bản vẽ thiết kế hồ koi Nam Trung Yên
Bản vẽ thiết kế hồ koi Nam Trung Yên
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn thi công
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn thi công
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiện
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiện
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiện
Hồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiện
Cận cảnh Hồ koi Nam Trung Yên trong giai đoạn thi công
Cận cảnh Hồ koi Nam Trung Yên trong giai đoạn thi công
Hồ Koi Nam Trung Yên giai đoạn gần hoàn thiện
Hồ Koi Nam Trung Yên giai đoạn gần hoàn thiện
Bản vẽ thiết kế hồ koi Nam Trung YênHồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn thi côngHồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiệnHồ Koi Nam Trung Yên - Giai đoạn hoàn thiệnCận cảnh Hồ koi Nam Trung Yên trong giai đoạn thi côngHồ Koi Nam Trung Yên giai đoạn gần hoàn thiện

Hồ koi cỡ nhỏ 10m3 khu vực Nam Trung Yên, Hà Nội

Last Updated on 12/09 by Askoi

Vị trí: Nam Trung Yên – Hà Nội

Đặc điểm: sử dụng hệ thống lọc Drum filter lưu lượng bơm 30m3/1h

Mô tả cơ bản: Đây là hệ thống hồ koi cỡ nhỏ với dung tích 10m3 và có diện tích hồ khoảng 10m2.

 

Back To Top