skip to Main Content
094 343 9922 askoi.asvn@gmail.com

Vệ sinh, chăm sóc và bảo dưỡng hồ cá Koi

Sau một thời gian sử dụng, hồ Koi của bạn sẽ có những chất cặn bận, xuất hiện những vi sinh vật có hại cho Koi. Vì vậy, bạn cần phải bảo dưỡng, vệ sinh hồ cá koi định kỳ để để tạo môi trường tốt nhất cho cá sinh trưởng và phát triển.

Back To Top